bookmark_borderTag: mowa
Powiem tylko to co chcę powiedzieć!

Kiedy zaczyna się mowa?

Ostatnio mój syn poprosił rano, żebym dał mu pić. Dałem. A potem grzecznie usiadł na kanapie i powiedział: “tata idź do pracy, będę oglądał bajkę”. Wiem, że sens tych słów może wydawać się mało przyjemny […]
Oct 30, 2014 5